Jag hade en hel del problem med en skorsten som blev alldeles för varm. Som okunnig på området hade jag ingen aning om vad man skulle göra åt problemet, men kontaktade en auktoriserad skorstensentreprenör som kom för att titta på situationen. Det visade sig att temperaturen gick långt över det gränsvärde man satt, och det fanns uppenbar risk för att någonting intilliggande skulle antändas. Detta är ju aldrig någonting som är roligt att höra, men det fanns enkla och snabba metoder för att komma tillrätta med den skenande temperaturen i skorstenen! Sättet vi använde oss av kallades furan flex och gick ut på att man satte in en slags innerhölje i skorstenen. Furan flex är en slags tunt komposit-rör som har väldigt bra förmåga att isolera. När man eldar blir det ju alltid varmt, det är ju en del av poängen, men det är inte alltid så bra om det blir som i mitt fall. När vi hade satt in furan flex röret trycktes det ut med tryckluft. När man gör detta moment av ”behandlingen”, formar sig det elastiska röret efter skorstenens form, och lägger sig som ett isolerande skikt mellan rök och skorsten. Dessutom härdade vi röret med vattenånga så att det skulle klara av den aggressiva rök som bildas när man använder fuktigt bränsle.

Den auktoriserade skorstensentreprenör som kommit, fick klart allting inom loppet av en förmiddag, och vi kunde elda direkt efteråt. När vi mätte temperaturen hade den gått ner betydligt, och vi kan nu sova lugnt med vetskap om att detta har åtgärdat problemen vi haft!
Det skadar ju inte att känna till att vi fick garanti på det arbete som utförts. Jag hade inte en aning om att detta ens gick att göra, utan hade en bild av att man var tvungen att montera ner hela skorstenen för att sedan mura upp den igen. -Ett arbete som förmodligen skulle kosta förmögenheter! Detta var snabbt och riktigt billigt om man tänker på att vi nu inte behöver oroa oss för att någonting skall behöva göras på länge! Skulle jag komma med ett tips till de som har problem med skorstenen, blir det att kontakta en skorstensentreprenör och fråga om furan flex kan vara någonting att använda sig av i deras fall. För mig var detta nog en av de bästa investeringarna i huset som gick att göra!

Isolera skorstenen